โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร

โรงงานผลิตอาหาร อุตสาหกรรมอาหาร GCC นับว่าเป็นชี้ให้มองเห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในการบริโภคของพลเมือง ยูเออี ซึ่งตลาดหลักของ Agthia ได้ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของราษฎรโลกในช่วงปีให้หลัง ได้รับการบริโภคจากผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกที่ใช้ประโยชน์จากโอกาสสำหรับเพื่อการดำเนินการที่มีมาตรฐานที่ดี มาตรฐานที่พักที่อาศัยที่ดีขึ้นหรือสำหรับผู้ที่มีประเทศที่จะดำเนินการโดยหนทางการเมืองแล้วก็สังคม โดยมีความปลอดภัย และก็มีการรักษาความปลอดภัยโดยได้รับการผลักดันจากประเทศในกรุ๊ป ยูเออี แนวโน้มราษฎรในเชิงบวกที่คาดว่าจะ ยังคงเป็นกรุ๊ปขนาดใหญ่ ตัวอย่างเช่น ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มเศรษฐกิจดูไบ 2030 ที่มีวิสัยทัศน์ ทางเศรษฐกิจของอาบูดาบี และ เอ็กซ์โป 2020 ในดูไบที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรมต่อไปในปี 2015 แล้วก็ตลอดไป โรงงานผลิตอาหาร

GMP คืออะไร?

คำว่า GMP (Good Manufacturing Practice) คือ หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตแล้วก็ควบคุมเพื่อให้ผู้สร้างกระทำตาม และทำให้สามารถผลิตของกินได้โดยสวัสดิภาพ โดยย้ำการคุ้มครองและขจัดความเสี่ยงที่อาจก่อให้ของกินเป็นพิษ ก่อให้เกิดอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่คนซื้อ โรงงานผลิตอาหาร

GMP เป็นระบบรับรองคุณภาพที่มีการปฏิบัติ แล้วก็พิสูจน์จากกรุ๊ปนักวิชาการด้านของกินทั่วทั้งโลกแล้วว่าสามารถทำให้ของกินเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อใจยอมรับจากผู้ใช้ โดยอาศัยหลายต้นเหตุที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุนี้แม้ยิ่งสามารถทำตามทางที่กำหนดได้ทั้งปวง ก็จะก่อให้อาหารมีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภัยเยอะที่สุด วิธีการของ GMP ก็เลยครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ตั้งของสถานประกอบการ โครงสร้างตึก ระบบการผลิตที่ดี มีความปลอดภัย รวมทั้งมีคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่เริ่มต้นกำหนดแผนการผลิต ระบบควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการขนส่งจนถึงผู้ใช้ มีระบบระเบียบบันทึกข้อมูล ตรวจตราและติดตามผลประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึง ระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย (Sanitation รวมทั้ง Hygiene) ทั้งนี้ เพื่อผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพรวมทั้งความปลอดภัย เป็นที่มั่นหัวใจเมื่อถึงมือลูกค้า และ GMP ยังเป็นระบบรับรองคุณภาพรากฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆถัดไป ตัวอย่างเช่น HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) และ ISO 9000 อีกด้วย

โรงงานผลิตอาหาร ชนิดของ GMP

1. GMP ถูกหลักอนามัยทั่วไป หรือ General GMP ซึ่งเป็น หลักเกณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ปฏิบัติสำหรับของกินทุกประเภท

2. GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์ หรือ Specific GMP ซึ่งเป็นกฎระเบียบที่เพิ่มเติมอีกจาก GMP ทั่วๆไปเพื่อเน้นในเรื่องความเสี่ยงและก็ความปลอดภัยของแต่ละสินค้าอาหารเฉพาะมากยิ่งขึ้น

หลักการปรับปรุงแบบค่อยๆเป็น ค่อยๆไปสำหรับ GMP ข้อบังคับ

ระบบ GMP อาหารเข้ามาในประเทศรวมทั้งมีชื่อเสียงครั้งแรกในปี 2529 อย.ได้นำ ระบบ GMP มาใช้ปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารของประเทศเป็นครั้งแรก ในลักษณะผลักดันและ ยกฐานะมาตรฐานการสร้างในอุตสาหกรรมอาหารแก่ ผู้ประกอบการแบบเต็มใจ โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ดำเนินการในหัวข้อนี้เป็นขั้นตอนเป็นลำดับ ซึ่งการปฏิบัติการทั้งหมดเพื่อประเมินแล้วก็กระตุ้นผู้ประกอบธุรกิจให้ให้ความสนใจที่จะปรับปรุงสถานที่ผลิตเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็จากนั้นในปี 2535 เป็นต้นมา อย. โดยกองควบคุมเรื่องการกินอาหารได้มีมาตรการให้การรับประกันระบบ GMP (Certificate GMP) แก่ผู้ประกอบกิจการในลักษณะเต็มใจ

วิถีทางแล้วก็ขั้นตอนสู่ GMP ตามกฎหมาย

GMP ที่นำมาเป็นมาตรการบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้น ได้นำแนวทางหลักเกณฑ์เป็นไปตามของ Codex(มาตรฐานสากลของโครงงานมาตรฐานของกิน FAO/WHO ) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล แต่มีการปรับในรายละเอียดบางประเด็นหรือเป็นการปรับให้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น (Simplify) เพื่อให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพของผู้สร้างของกินภายในประเทศซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง แม้กระนั้นยังมีกฎเกณฑ์ที่เป็นหลักการที่สำคัญราวของ Codex แต่ว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้ กับสถานประกอบการทุกขนาด ทุกหมวดหมู่ ทุกสินค้า ตามสภาพการณ์ของประเทศไทย นอกนั้นยังเป็นการปรับปรุงมาตรฐานสูงมากขึ้นมาจากหลักเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (Minimum Requirement) ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช้ในการใคร่ครวญอนุญาตผลิต กล่าวได้ว่า GMP ถูกหลักอนามัยทั่วไปนี้ผู้ประกอบการสามารถนำไปกระทำตามได้ ในช่วงเวลาที่ระเบียบข้อปฏิบัติของแนวทางสำคัญก็มีความน่าไว้วางใจในระดับสากล

สำหรับ GMP เฉพาะสินค้า (Specific GMP) นั้นอย.ได้กำหนดให้น้ำบริโภคเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องปฏิบัติตาม GMP เฉพาะ เนื่องจากการสร้างมีกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อนและก็ลงทุนไม่มาก จากการตรวจดูจำนวนผู้ประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตจากอย. จำนวนมากผู้ประกอบการรายย่อยมีการผลิตโดยไม่นึกถึงความปลอดภัยของคนซื้อ ทำให้เกิดปัญหาการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่ปลอดภัยต่อคนซื้อ จึงควรต้องมีมาตรการและหาวิธีการปรับปรุงและปกป้องในเรื่องนี้อย่างจริงจังมากขึ้น ทั้งนี้ให้เน้นย้ำการควบคุมสถานที่และก็กระบวนการผลิต โดยใช้วิธีการของ GMP เฉพาะผลิตภัณฑ์เข้ามาเป็นหลักเกณฑ์บังคับทางด้านกฎหมาย เพื่อผู้ผลิตน้ำบริโภคตระหนัก มีการควบคุม สำรวจ รวมทั้งมองเห็นจุดสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพมาตรฐานรวมทั้งความปลอดภัยของสินค้า

1. ความถูกอนามัยของสถานที่ตั้งรวมทั้งตึกผลิต

อยู่ในที่ไม่แปดเปื้อนง่าย สะอาด ตึกมีขนาดสมควร วางแบบไม่ยุ่งยากต่อการทำนุบำรุงแล้วก็ทำความสะอาด จัดพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน แสงสว่างว่างเพียงพอ ระบายอากาศเจริญ มีการคุ้มครองป้องกันสัตว์แล้วก็แมลงตามประตูหน้าต่าง

2. วัสดุเครื่องจักรและก็เครื่องไม้เครื่องมือการสร้าง

ทำจากวัสดุที่ไม่ทำปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นพิษ ไม่ยุ่งยากต่อการชำระล้าง จัดเตรียมเครื่องมือให้พอเพียง ไม่เกิดความช้าในการผลิต ด้วยเหตุว่าอาจทำให้ของกินบูดเน่าได้ หลังจากที่ได้ทำการใช้งานล้างทำความสะอาดทำลายเชื้อแล้วก็เก็บให้เป็นสัดส่วน หมั่นพิจารณาสภาพอุปกรณ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอ

3. การควบคุมขั้นตอนการผลิต

คัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี เก็บรักษาอย่างดีไม่แปดเปื้อน คุ้มครองการเติบโตของจุลอินทรีย์ การสร้าง การเก็บรักษา การขนย้าย รวมทั้งขนส่งสินค้าจำต้องทำงานภายใต้สภาพการณ์ควบคุมการเสื่อมสลายของของกิน หากใช้สารเคมีจำเป็นที่จะต้องควบคุมจำนวนไม่ให้เกินกำหนด

4. การสุขาภิบาล

น้ำที่ใช้ข้างในโรงงานจะต้องเป็นน้ำสะอาด ปรับคุณภาพน้ำตามความต้องการ สุขามีปริมาณเพียงพอ ตั้งแยกกับบริเวณผลิต มีมาตรการป้องกันจำกัดหนู แมลง และก็สัตว์พาหะอื่นๆมีระบบกำจัดขยะมูลฝอยไม่ให้มาแปดเปื้อนในแนวทางการผลิต มีการดักเศษอาหารในท่อน้ำทิ้ง

5. การบำรุงรักษาแล้วก็วิธีการทำความสะอาด

ชำระล้าง ดูแลและรักษาหลังจากที่ใช้งาน ทำลายเชื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่สัมผัสอาหาร มีการใช้สารเคมีทำความสะอาดอย่างแม่นยำ จัดเก็บไม่ให้แปดเปื้อนกับอาหาร

6. พนักงานรวมทั้งสุขลักษณะ

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน, วัณโรค, ติดสุรา, สิ่งเสพติด แต่งตัวให้สมควร ไว้เล็บสั้น ล้างมือทุกหนก่อนแล้วก็ออกจากห้องสุขา สวมหมวดปกคลุมผม ไม่สูบบุหรี่vหรือกินอาหารระหว่างทำงาน ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้เพียงพอ

ส่งท้ายหน่อย มาตรฐานGMP รวมทั้งมาตรฐาน HACCP ในโรงงานไม่เหมือนกันเช่นไร?

มาตรฐาน 2 อย่างที่สำคัญเป็นอย่างมากสำหรับโรงงานผลิตของกินซึ่งก็คือมาตรฐานGMP รวมทั้งมาตรฐาน HACCP อีกทั้ง 2 อย่างงี้ถูกดีไซน์มาเพื่อช่วยยกฐานะประสิทธิภาพของโรงงานผลิตอาหารที่ต้องมีความปลอดภัยสำหรับการผลิตสูงสุดเนื่องจากว่าสินค้าของกินต่างๆนั้น สามารถมีผลโดยตรงกับร่างกายของคนซื้อได้ นอกเหนือจากนั้นแล้วการได้รับการรับรองมาตรฐานด้สนอาหารอีกทั้งGMP หรือ HACCP ยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของโรงงานผลิตอาหารให้มองน่าไว้วางใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นใบเบิกทางสำหรับในการต่อยอดธุรกิจโดยยิ่งไปกว่านั้นการส่งออกไปที่ต่างประเทศ รับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ลดความเสี่ยงเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าได้อีกด้วย

ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัย

การผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้ผลิตภัณฑ์มองน่าดึงดูดรวมทั้งช่วยลดเวลาการสร้างสินค้าได้ เช่น อุปกรณ์ผลิตที่ล้ำสมัย สามารถผลิตอาหารเสริมได้มากไม่น้อยเลยทีเดียวขึ้น ทำให้อาหารเสริมของคุณผลิตออกมาได้จำนวนไม่น้อยโดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เวลานาน

มีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและก็มีการสร้างสรรค์ของใหม่ๆอยู่เสมอ

ผู้ที่มีความชำนาญเปรียบเหมือนคนนำทางการสร้างที่ช่วยชี้แนะ ให้คำปรึกษารวมทั้งมอบแม้กระนั้นสิ่งที่ดีๆให้ การที่ผู้นำมีการคิดค้นแล้วก็กล่าวโทษรู้ใหม่ๆอยู่ตลอดจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยให้สินค้าของคุณออกมาดีตามไปด้วย

มีระบบปราศจากสิ่งเจือปน

เป็นการควบคุมความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆทำให้เรามั่นใจได้ว่าอาหารเสริมที่ผลิตออกมาจะปลอดภัยถึงมือคนซื้อ

มีความสามารถ

สมรรถนะเป็นความมั่นใจและความเชื่อมั่นที่ทำให้เรามั่นใจในตัวโรงงาน ดังเช่นว่า มาตรฐานการสร้าง การบริการ ความสบาย ความรวดเร็วสำหรับการผลิต การให้คำปรึกษา และก็การทำงานอื่นๆที่บ่งบอกได้ถึงประสิทธิภาพ

มีการรับรองและก็ควบคุมคุณภาพการผลิต

ควรได้รับการรับรองแล้วก็มีวิธีการควบคุมคุณภาพ ในระดับมาตรฐาน จากหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันวิจัยต่างๆเนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่แสดงได้ว่าผู้ให้บริการรายนี้มีคุณภาพ ปลอดภัย รวมทั้งตามมาตรฐาน

ผู้ให้บริการรับผลิตอาหารเสริมที่ดี เป็นราวกับคนที่หยิบยื่นผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้า ถ้าหากสินค้านั้นดี ยื่นออกไปให้ผู้ใดก็ย่อมดี แม้กระนั้นแม้ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ดียื่นออกไปให้ใครกันแน่ก็ย่อมไม่ดี ด้วยเหตุนี้การเลือกผู้ให้บริการจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของกิจการควรที่จะเอาใจใส่ เพราะอาหารเสริมควรต้องมีคุณภาพและก็มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ถ้าเกิดคนใดกันที่กำลังจะเริ่มต้นทำแบรนด์ผลิตภัณฑ์สินค้าเสริมอาหารเป็นของตัวเองก็อย่าลืมนำแนวทางดีๆเหล่านี้ไปใช้กันนะครับ

 

Back to Homepage

By blogadmin
No widgets found. Go to Widget page and add the widget in Offcanvas Sidebar Widget Area.